JAN-EM Özel Güvenlik Hizmetleri

Sık Sorulan Sorular

Silahsız ÖGG olmak ve eğitim almak için 18; Silahlı ÖGG olmak ve eğitim almak için 21 yaşını doldurmak gerekir.
1 Adet kimlik fotokopisi, 1 adet öğrenim belgesi (diploma, tasdikname, öğrenci belgesi), 1 adet ikametgâh, 1 adet devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu, 1 adet adli sicil kaydı ve 6 adet vesikalık fotoğraf.
EGM’nin 18.10.2019 tarihli yazısı gereğince sağlık kurulu raporlarının devlet hastanelerinden alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren bu raporların özel bir sağlık kuruluşundan alınması durumunda raporun hiçbir geçerliliği bulunmayacağından eğitim kurumumuzca kurs kaydınız gerçekleştirilemeyecektir.
5188 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 33. maddesi gereğince sağlık kurulu raporlarının eğitim öncesi alınması zorunlu olup eğitim sonrasında sağlık kurulu raporu alınamaz.
Eğitime katılan hiçbir kursiyere iş garantisi verilmemektedir. Zira iş konuları eğitim kurumlarının amaçlarından olmayıp bu tür hususlar özel güvenlik şirketlerini yada birimlerini ilgilendirmektedir. Sınavdan başarılı olan ve kimlik kartlarını alan kursiyerlerin iş konusundaki talepleri ve iş başvuruları özel güvenlik şirketimizin insan kaynakları birimine yada internet sitemiz üzerinden yapılmaktadır.
Eğitim başvuruları için zaman kısıtlaması bulunmamakta ve her zaman başvuru yapılabilir. Ancak T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda en yakın sınav için eğitim kurumumuzca hazırlanan programa dâhil edilirsiniz. Bir takvim yılı içerisinde altı (6) özel güvenlik sınavı yapılmaktadır.
İlk kez özel güvenlik eğitimi alacak kursiyerler ‘özel güvenlik temel eğitimi’ kapsamında 100 saatlik ortak branş derslerini; silahlı eğitim alacaklar ise ek olarak 20 saatlik ‘silah bilgisi ve atış’ dersini alırlar. Tüm dersler hafta tatilleri dışında minimum 15 gün içinde tamamlanır. Daha önceden temel eğitim almış ancak beş yıl (5) süresini tamamlamak üzere olan silahsız özel güvenlik görevlileri ‘özel güvenlik yenileme eğitimi’ kapsamında 50 saatlik ortak branş derslerini; silahlı özel güvenlik görevlileri ise ek olarak 10 saatlik ‘silah bilgisi ve atış’ dersini alırlar. Tüm dersler hafta tatilleri dışında minimum sekiz (8) gün içinde tamamlanır.
5188 Sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 35. maddesi ile eğitim kurslarına devam zorunluluğu getirilmiştir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.
Eğitimin tamamlanması ile birlikte kursiyerlerin eğitimle ve sınavla ilgili faaliyetleri eğitim kurumumuz tarafından takip edilmekte ve kursiyerin sınav harçlarını ödemesi konusunda SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Sınav harcını yatıran adaylar, ödemeye ilişkin fişi-dekontu aynı gün eğitim kurumumuza teslim edeceklerdir. Sistem manuel işlediğinden sınav harcını ödeseniz bile eğitim kurumumuza teslim etmediğiniz fiş veya dekont yüzünden sınava katılamazsınız.
Sınav T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Eğitim kurumumuz sınav öncesi sınav giriş belgesini kursiyerin kendisine vermektedir. Sınava cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, vb iletişim araçları; fotoğraf makinesi kamera vb. görüntü kayıt cihazlarını; ruhsatlı dahi olsa her türlü silahı yanınızda bulundurmayınız. Yazılı sınava gelirken nüfus cüzdanınızı yada pasaportunuzu, yumuşak uçlu kurşun kaleminizi, silgi ve kalem traşınızı bulundurmayı unutmayınız. Sınav esnasında uyulacak kurallar salon görevlileri tarafından ayrıca bildirilecektir. Silahlı olarak sınava katılan kursiyerler sınav giriş belgelerini uygulamalı atış sınavında da ibraz edeceklerinden yazılı sınav sonrası bu belgelerini saklayacaklardır.
Silahlı ve silahsız olarak sınava katılan adaylar 100 sorudan oluşan ortak sınav sorularını yanıtlayacaklardır. Silahlı adaylar ise ek olarak 25 sorudan oluşan ‘silah bilgisi ve atış’ dersinin testini çözecektir. Ortak testin her doğru cevabı 1 puan kazandırmaktadır. Silahlı olarak sınava katılan ve silah bilgisi testine ait doğru çözülen her soru için 2 puan kazanılacaktır. Yanlış yanıtlanan sorular doğru olarak yapılan soruların puanını eksiltmeyeceğinden tüm soruların yanıtlanması adayın yararına olacaktır.
Silahlı kursiyerler yazılı sınavın –genelde- bir gün sonrası ve belirlenen saatte (sınav tarihi valilik tarafından belirlenir.) İl Emniyet Müdürlüğü Açık Alan Atış Poligonunda uygulamalı atış sınavına katılacaktır. Her kursiyer atış sınavı için beş (5) adet fişek sarf edecektir. Sarf edilen ve hedefe isabet eden her fişek için 10 puan kazanılacaktır.
Silahsız olarak sınava katılan kursiyerler 100 soruluk testten en az 60 soruyu doğru yanıtlayarak başarı notu en az 60 puanı almak zorundadırlar. Silahlı olarak sınava katılan kursiyerler ise 100 soruluk testten alacakları puan ile birlikte 25 soruluk ‘Silah Bilgisi’ testinden alacak olduğu puan ve atıştaki her isabet için aldığı puanların ortalamasının 60 olması ile birlikte başarılı olacaktır. Silahlı adayların başarısına ilişkin puan ortalaması hesabı aşağıda örnek olarak verilmiştir. 100 soruluk ortak testten 70 doğru cevap verdiğimizi varsayalım: 70 Doğru X 1 Puan = 70 Puan 25 soruluk Silah Bilgisi testinden 18 doğru cevap verdiğimiz varsayalım: 18 Doğru X 2 Puan = 36 Puan Uygulamalı Atış Sınavından 4 Fişek İsabet ettirmiş olalım: 4 İsabet X 10 Puan = 40 Puan Aldığımız puanların ortalamasına bakalım şimdi de: 70 + 36 + 40 = 146 ikiye bölüp ortalamayı hesaplıyoruz. 146/2 = 73 Puan elde edilmiş olup; sınav için aranan en az 60 puan başarı barajının üzerinde olunmasıyla sınavdan başarılı olunacaktır. Ancak ortak testten (100 soruluk testten) ortalamayı etkileyecek ne kadar yüksek puan alınırsa alınsın, 25 soruluk ‘silah bilgisi’ testi ve uygulamalı atış puanlarının toplamı 50 puanı bulmaması halinde kursiyerler sınavın ‘Silah’ kısmından başarısız sayılacaktır. (silahsız olarak başarılı sayılacağından adaya silahsız sertifika da düzenlenecektir). Bu adaylar bir sonraki sınavın 25 soruluk ‘Silah Bilgisi’ testini çözerek ve atışa katılarak tekrar sınava gireceklerdir.
Sınav sonuçları genel olarak yazılı sınav tarihinden 19 gün sonra açıklanır. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfasından TC kimlik numarası girilip sorgulanarak yada eğitim kurumumuz aranılarak öğrenilebilir.
Sınavdan başarısız olunması halinde tekrar eğitim görmeyeceksiniz ve bir sonraki sınava katılacaksınız. Zira özel güvenlik eğitiminin tamamlanması ile birlikte adaya bakanlık tarafından 4 adet sınav hakkı tanınmaktadır. 4 sınavda da başarısız olunması ve kursiyerin yeniden talebi olması halinde adayın yeniden temel eğitim alması sağlanır.
Sınavdan başarısız olan kursiyerlerin tekrar sınava katılabilmesi için öncelikle ödemesi gereken sınav harcı hususunda yeniden SMS bilgilendirmesi yapılmaktadır. Sınav süreci ile ilgili bilgiler ve talimatlar eğitim kurumumuza gelen kursiyerlere şifahen bildirilir.
Sınav sonuçlarının açıklandığı günün ertesi günü başarılı olan adayların özel güvenlik sertifikaları eğitim kurumumuzca hazırlanır. Hazırlanan sertifikalar Valilik Makamına gönderilir. Sertifikalar Valilik Makamı tarafından onaylanarak ortalama 10-15 gün içinde eğitim kurumumuza iade edilir. Kursiyerimize teslim edilmek üzere onaylanan sertifikalar için SMS yoluyla bilgi verilir.
Evet, özel güvenlik sertifikalarının süreleri beş yıl olup çıkarılacak kimlik kartı süresinin bitiminden en az altı ay öncesinden özel güvenlik yenileme eğitimi alınmalı ve sınavına girilmelidir.
Sadece sertifika ile özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazsınız. Sertifikanızı Özel Güvenlik Kimlik Kartına dönüştürmeniz gerekmektedir.
Sertifika ile çalışmanın mümkün olmamasından bahisle özel güvenlik görevlisi olarak çalışmanın şartlarından olan kimlik kartının talep edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kursiyerin internet sitemizde belirtilen evrakları tedarik ederek ve yine internet sitemizde yer alan dokümanları kullanarak oluşturacağı dosyasını güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmak üzere ikamet ettiği lokasyona göre İl Emniyet Müdürlüğü / Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yada İl Jandarma Komutanlığı / Özel Güvenlik Kısmı’na teslim edecektir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için hazırlanan dosyanın teslim edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde tamamlanır. Tahkikatın olumlu tamamlanması ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünce yada İl Jandarma Komutanlığınca kimlik kartı basımı için veri girişi yapılır. Kimlik kartının basımından itibaren teslim edilinceye kadar geçecek süre zarfında görevlinin çalışabilmesi için ‘Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Formu’ adında geçici bir çalışma belgesi verilir. Kimlik kartı basımı EGM tarafından gerçekleştirilmekte olup basımın tamamlanmasından sonra kimlik kartı görevlinin bildirmiş olduğu adrese PTT aracılığıyla gönderilir.
Özel Güvenlik Sertifikaları beş (5) yıl süre ile geçerlidir. Geçerlilik süresi içinde istediğiniz zaman kimlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak tahkikat aşamasında eğitim öncesi almış olduğunuz sağlık kurulu raporu istenecek olup bu raporun geçerlilik süresinin de rapor tarihinden itibaren bir yıl ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Sağlık kurulu raporunuzun süresi biterse yeniden sağlık kurulundan yeni bir rapor almak durumunda kalacak ve bu da sizi tekrar maddi bir külfete sokacaktır.
Türkiye’nin 81 ilindeki tüm kurum ve kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Özgeçmişinizi belirten kaynaklar yaratın; İş-Kur’a (Türkiye İş Kurumuna) müracaat etmekle başlayabilir özel güvenlik görevlisi istihdam eden tüm kuruluşlara kaynaklarınızı (CV’nizi) bırakın. İnternet üzerinden özel güvenlik şirketlerine ve insan kaynakları sitelerine iş başvurularınızı mutlaka yapın.