95. Temel Eğitim Silah Soruları

1 - Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir

Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır

İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir

Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır

Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır

2 - Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Kabza

Top

Yiv

Şarjör

Sürgü

3 - İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?

Tam otomatik tabancalar

Toplu tabancalar

Tek atışlı tabancalar

Yarı otomatik tabancalar

Tek hareketli tabancalar

4 - Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir?

Fişek arızalı olabilir

Silahın iğnesi kırık olabilir

Tetik arızalı olabilir

Tırnak arızalı olabilir

Silahın iğne yayı arızalı olabilir

5 - 6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?

Kovan boyunu

Çekirdek boyunu

Kapsül boyunu

Kovan çapını

Çekirdek çapını

6 - Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

Şarjör yayının diğer adıdır

Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir

Şarjörün uzunluğudur

Namlunun üzerindeki numaralardır

Şarjör yuvasıdır

7 - Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?

Atış amirinin atış yapan kişiyi takip ettiği göze yardımcı göz denir

Gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme tepesinden hedefin alt kenar orta noktasına uzanan mesafeye yardımcı göz denir

Atış gözlemcisinin yardımcısının faaliyetlerine yardımcı göz denir

Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir

Silahın kabzasının el içine “V” şeklinde yerleştirilmesine yardımcı göz denir

8 - Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

Takma işlemine istediği parçadan başlar

Önce yerine getiren yayı takar

Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırası ile yapar

Önce şarjörü takar

Öncelikle sürgüyü gövdeye takar

9 - Yerine getiren yayın görevi nedir?

Düzgün nişan alınmasını sağlar

Namluyu kilitleyerek emniyete alır

Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar

Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller

Sürgünün, atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

10 - Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?

Sürgü

Gövde (çerçeve)

Şarjör

Nişan tertibatı

Namlu

11 - Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?

Acele tetik çekme

İrkilme ve silahı ileriye itme

Geriye yatma temayülü

Silahın geri tepeceği beklentisi

Fişeğin arızalı olması

12 - Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

İğne yayı

Çekirdek

Kovan

Barut

Kapsül

13 - Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Kapsülün ateşlenmesini sağlar

Silahın emniyete alınmasını sağlar

Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar

Şarjörün çıkarılmasını sağlar

Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar

14 - Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Tetik manivelası

Rampa

Sürgü tutucusu

Hatve

Çıkarıcı

15 - Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?

Şarjör tak

Dolduruş yap

Nişan al

Atış serbest

Hedef kontrol

16 - Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

Ateşleme tertibatı

Boş kovan atma tertibatı

Sürgü kapak takımı

Nişan tertibatı

Horoz tertibatı

17 - Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Çerçeve

Namlu

Şarjör

Çıkarıcı

Horoz

18 - İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Kovan

Barut

Kapsül

Çekirdek

Mermi

19 - Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?

1

6

14

16

19

20 - Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?

Hatve

Rayyür

Harbi

Namlu

Etkili menzil

21 - Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?

Şarjör kilitleme mandalı

Şarjör yayı

Şarjör kapak kilidi

Gerdel

Şarjör gövdesi

22 - Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?

Bakır telli ve kıl telli fırça

Temizlik bezi

Harbi

Koruyucu yağ

Hatve

23 - Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

Horoz-iğne-kapsül-barut

İğne-horoz–barut-kapsül

Horoz-barut-kapsül-iğne

Kapsül-barut-iğne-horoz

Barut-horoz-kapsül-iğne

24 - Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Fişek yatağında fişek olup olmadığı kontrol edilmeli

Şarjör çıkartılmalı

Sürgü tutucu pime arkadan baskı yapılarak çıkartılmalı

Namlu içerisine pas sökücü yağ sıkılmalı

Kabza çıkartılmalı

25 - Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Tetik düşmez

Kapsül ateşlenmez

Silah otomatik olarak çalışır

Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez

Silah emniyete alınmaz