94. Temel Eğitim Silah Soruları

1 - Poligonda atış yapan ÖGG Melih için aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

Göz

Namlu ucu

Gez

Hedef

Arpacık

2 - ÖGG Tamer'in kullanmış olduğu görev silahının gerdel yayı kırılmış veya ters takılmışsa bu durum, silahın hangi bölümünde arızaya sebep olur?

Hazne (şarjör) arızası

Tetik takımı arızası

Nişan tertibatı arızası

Fişek arızası

İğne arızası

3 - Gerek otomatik silahlarda gerekse toplu silahlarda, ateşleme neticesinde fişek yatağındaki boş kovanı veya fişek yatağındaki fişeği çıkarmayı sağlayan tertibata ne denir?

Fişek verme tertibatı

Kovan atma tertibatı

Ateşleme tertibatı

Nişan tertibatı

Emniyet tertibatı

4 - Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Atıcının kendine aşırı güveni

Atıcının silahını tanımaması

Atıcının aşırı unutkanlığı

Atıcının silahla sık sık ve gereksiz oynaması

Fişeğin hatalı olması

5 - Aşağıdakilerden hangisi tabancaların emniyet tertibatlarından değildir?

Horoz emniyeti

İkaz pimi emniyeti

Fişek yatağı emniyeti

Kabza emniyeti

Şarjör emniyeti

6 - Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Kapsül

Çekirdek

Kovan

Barut

İğne

7 - ÖGG ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?

Şarjöre fişek doldurulamaz

Emniyet mandalı hareket etmez

Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez

Boş kovan dışarı atılamaz

Fişeğin ilk hızı düşer

8 - Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili emniyet kurallarından değildir?

Her silaha dolu muamelesi yap

Ateş etmeye karar vermedikçe parmağını tetik korkuluğuna sokma

Ateş etmeye karar vermedikçe namluyu ölü noktaya tut

Hedefini bil, çevresini dikkate al

Şarjör çıkarmadan silahı sökmeye başla

9 - Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden biri değildir?

Silah bakımına özen göstermez

Silahını güvenli kullanır

Silahını tanır

Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır

Silahını korur

10 - Gez ve arpacık yarı otomatik tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

İğne mekanizması

Namlu

Sürgü (Kapak)

Şarjör

Çerçeve (Gövde)

11 - Aşağıdaki şıklardan hangisi, tabancanın ana parçalarından olan çerçevede (gövdede) yer almaz?

Kabza

Yerine getiren yay

Tetik korkuluğu

Şarjör mandalı

Tetik

12 - Aşağıdakilerden hangisi silahın tertibatlarından değildir?

Ateşleme tertibatı

Kovan atma tertibatı

Namlu tertibatı

Emniyet tertibatı

Nişan tertibatı

13 - Ateşlenen fişek çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya .........denir.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Namlu

Çap

Fişek Yatağı

Kabza

Çıkarıcı

14 - Tabancanın atış esnasında elle tutulduğu bölümüne ne denir?

Kabza

Sürgü

Şarjör Yuvası

Horoz

Sürgü tutucu

15 - Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle tetiğe artan oranda baskı yapmasına ne denir?

Horoz kaldırma

Dolduruş yapma

Nişan alma

Tetik ezme

Şarjör çıkarma

16 - Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalardaki emniyet sistemidir?

İğne emniyeti

Kabza emniyeti

Emniyet tertibatı yoktur

Şarjör emniyeti

Horoz emniyeti

17 - Nişan tertibatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Gez, tırnak ve arpacık

Arpacık, gez ve horoz

İğne ve arpacık

Gez ve arpacık

Arpacık, gez ve iğne

18 - Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?

Tetik

Şarjör tüpü

Çekirdek

Boş kovan

Kapsül

19 - Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

Namlunun ısınması

Tabancanın iğnesinin kırılması

Şarjörün tabancadan çıkması

Şarjörde fişeğin bitmesi

Şarjör kilidinin bozuk olması

20 - Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?

Namlu

Sürgü

Kabza

Horoz

Harbi

21 - Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?

Topuz

Tabanca

Pala

Kılıç

Kama

22 - Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden olabilir?

Gez ayarsız olabilir

Fişek arızalı olabilir

Sürgü kilit dişleri aşınmış olabilir

Namlu içindeki yiv ve setler aşınmış olabilir

Kabza kapakları kırık olabilir

23 - 9 X 19 mm fişekte 19 rakamı neyi ifade etmektedir?

Çekirdek çapını

Çekirdek boyunu

Kovan çapını

Kovan boyunu

Kapsül boyunu

24 - Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG Kemal’in görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan biridir?

Namluyu rastgele bir noktaya çevirir

Silahın dolu mu, boş mu olduğunu kontrol etmeden alır/verir

Fişekleri kontrol etmeden alır/verir

Silahı devir-teslim ve rapor defterine işler

Görev silahını evine götürür

25 - Aşağıdakilerden hangisi silah değildir?

Tabanca

Tüfek

Kama

Bomba

X-Ray cihazı