93. Temel Eğitim Silah Soruları

1 - Yerine getiren yayın görevi nedir?

Düzgün nişan alınmasını sağlar

Namluyu kilitleyerek emniyete alır

Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar

Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller

İlk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar

2 - Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Şarjör tüpü – şarjör yayı- hatve –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi

Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi

Şarjör tüpü – şarjör yayı- rayyür – şarjör kapağı – destek

Şarjör tüpü – şarjör yayı- çıkarıcı – şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi

Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapak kilidi – rampa

3 - Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Kovan

Kapsül

Çekirdek

Çıkarıcı

Alev kanalı

4 - Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Fişek rampası

Şarjör

Rayyür

Fişek yatağı

Atım odacığı

5 - Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?

Eline aldığın silahı her zaman dolu bil

Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult

Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız

Silahı namlusundan çekerek almayınız

Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız

6 - Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Horoz çerçeve (gövde) üzerinde bulunur

Tırnak çerçeve (gövde) üzerinde bulunur

İğne grubu çerçeve içerisindedir

Gez namlu üzerinde bulunur

Tetik, sürgü (kapak takımı) üzerindedir

7 - Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?

Tırnak-İğne

Çıkarıcı-Tetik

Tırnak- Çıkarıcı

Kilitleme dişleri-İğne

Yerine getiren yay mili-Tetik

8 - Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru nişan alma

İyi bir duruş

Kabza kavrama

Emniyet kurallarına uyma

Nefes kontrolü yapma

9 - Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?

Barut miktarı az olabilir

Çıkarıcı kırık olabilir

Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir

İğne yayı kırık olabilir

Barut nemli olabilir

10 - .Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?

Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler

Silahın şahlanmasını önler

Tetiğin yumuşamasını sağlar

Namlu emniyetidir

Sürgünün kabzadan ayrılmasını engeller

11 - Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?

Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır

Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar

Çekirdeğin deliş gücünü artırır

Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar

İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar

12 - 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?

Parklarda

Akıl hastanelerinde

Alışveriş merkezlerinde

Karayollarında

Pazar yerinde

13 - Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Barut

Çekirdek

Kovan

Kapsül

Gerdel

14 - Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?

İğne yayı arızalı olabilir

İğne kırık olabilir

Tırnak kırık olabilir

İğne ucu kırık olabilir

Fişek hatalı olabilir

15 - Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?

Göz hattı

Nişan hattı

Gez hattı

Hedef hattı

Görüş hattı

16 - Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Ustalık gerektiren parçaların sökülmesinden kaçınılır

Sürgü çekilip bırakılmadan önce şarjör çıkartılır

Zor sökülen parçalar çekiç ve tornavida kullanılarak sökülür

Sürgü çekilip bırakılır, fişek yatağı gözle kontrol edilir

Silah sökülürken namlusu ölü bir noktaya çevrilir

17 - Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?

Harbi

İğne

Şiş

Tel fırça

Kontrol çubuğu

18 - Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?

Tetik

Horoz

Arpacık

Kabza

Şarjör yuvası

19 - Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?

Tırnak yayı arızalı olabilir

Şarjör yerine oturmamış olabilir

Gerdel yayı esnemiş özelliğini kaybetmiş olabilir

İğne yayı kirli, paslı veya çok yağlıdır

Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir

20 - Tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Şarjör çıkartılır

Namlu ölü noktaya çevrilir

Sürgü/kurma kolu geri çekilerek fişek yatağındaki fişek çıkartılır

Atıcı namluyu kendine çevirerek namlu içerisini kontrol eder

Silah en az 15 saniye kadar hedeften çevrilmez

21 - Tabancada kabza ne işe yarar?

Fişekleri içine yerleştirmeye

Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye

Şarjörün düşmesini engellemeye

Tabancanın sessiz çalışmasına

Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya

22 - Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Tetik aniden ve sertçe çekilmelidir

Tetikte, isnat boşluğu alınmalıdır

Tetik parmağı, tetik üzerine doğru yerleştirilmelidir

Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılmalıdır

Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemelidir

23 - Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

Yiv set arasındaki mesafe

Karşılıklı iki set arasındaki mesafe

İki yiv arasındaki mesafe

Namlunun uzunluğu

Fişek yatağı boyutu

24 - Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?

Şarjör

Tetik

Tırnak

Kapsül

Ateşleme iğnesi

25 - Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?

Şarjör emniyeti

Horoz emniyeti

Emniyet mandalı

Kabza emniyeti

Fişek emniyeti