92. Temel Eğitim Silah Soruları

1 - Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Tetik-iğne-iğne yayı-kapsül

Tetik-fişek-fişek rampası-tetik manivelası-horoz

Arpacık-gez-iğne-horoz

Tetik-çıkarıcı-tırnak-iğne

Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayıhoroz

2 - Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Temizleme yağı

Sabunlu su

Temizleme fırçası

Koruyucu yağ

Harbi

3 - Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?

Tetik

İğne

Rayyür

Gerdel

İğne yayı

4 - Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5 - Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Şarjör çıkartılarak tekrar tetiğe basılır

Tekrar dolduruş yapılır

Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır

Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır

Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır

6 - Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

Gövde

Kabza

Namlu

Fişek

İğne

7 - Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?

İçkili lokanta

Alışveriş merkezi

Cezaevi

Otel

Sinema

8 - Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

Tırnak

Şarjör yuvası

Tetik

Tetik korkuluğu

Tetik manivelası

9 - Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar

Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar

Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar

Çekirdeğin azami mesafesini artırır

Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

10 - Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

Gez

Göz

Arpacık

Tetik

Hedef

11 - Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?

Şarjör yerine oturmamış olabilir

Gerdel yıpranmış, özelliğini kaybetmiş olabilir

Gerdel yayı esnemiş, kırılmış özelliğini kaybetmiş olabilir

Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş, kırık olabilir

İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir

12 - Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Kurallara uymak

Unutkanlık

İhmal

Kendine aşırı güven

Bilinçsizlik

13 - Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?

Doldur boşalt yapılır

Fişek yatağı gözle kontrol edilir

Fişek yatağı elle kontrol edilir

Şarjör çıkartılır

Tetik düşürülür

14 - Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Şarjör yatağı

Şarjör

Fişek yatağı

Namlu yatağı

Namlu

15 - Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir

Silahla şaka yapılır

Alkollüyken atış yapılabilir

Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur

Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

16 - Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Barutun ateşlemesini sağlar

Fişeğe hız verir

Çekirdeğe yön verir

Çekirdeğe hız verir

Fişeğe yön verir

17 - Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?

Fener

Susturucu

Ortopedik kabza kapakları

Noktalayıcı (pointer, red-dot)

Launcher (bombaatar)

18 - Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

Yatarak atış pozisyonu

Sütre gerisinden atış pozisyonu

Baş üzerinden atış pozisyonu

Tek elle atış pozisyonu

Çift elle atış pozisyonu

19 - Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

İğne

Kabza

Arpacık

Tırnak

Gez

20 - Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

Ateşli silahlar

Hafif ateşli silahlar

Ateşsiz silahlar

El aletleri

Hafif silahlar

21 - Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek

Aniden tetiği çekmek

Tetiği çok yavaş çekmek

Tetiği düzensiz çekmek

Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek

22 - Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

Horoz emniyeti

Mandal emniyeti

Şarjör emniyeti

Parmak emniyeti

Kabza emniyeti

23 - Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

Şarjör yuvası

Gerdel

Fişek yatağı

Şarjör kilitleme mandalı

Çıkarıcı

24 - Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

Şarjör

Kapak takımı

Horoz

Fişek rampası

Namlu

25 - Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ……………silah denir. Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Çift hareketli

Ateşli

Tek hareketli

Otomatik

Yarı otomatik