103.DÖNEM TEMEL EĞİTİM SİLAH SORULARI

1 - Aşağıda anlatılan bakım özellikle hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeylerinde paslanma olabileceği düşünülmeli ve kontrol yapılmalıdır. Paslanma varsa mutlaka temizlenerek yağlanmalıdır.

Sıcak ve kuru iklimde bakım

Soğuk ve kuru iklimde bakım

Aşırı soğuk iklimde bakım

Aşırı sıcak iklimde bakım

Sıcak ve nemli iklimde bakım

2 - Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direkt kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi başlatan silah parçasına ne ad verilir?

Gerdel

Şarjör

Hatve

Horoz

Tetik manivelası

3 - Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır

Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır

Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır

Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır

Kesici, delici ve parçalayıcı metalden oluşan silahlardır

4 - Poligonda atış yapan ÖGG Sinan´ın tabancasının sürgüsü atış yaptıktan sonra geride kalmışsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Tetik manivelası bozuktur

Namlu aşırı derecede ısınmıştır ktır

Şarjör tabancadan çıkmıştır

Şarjörde bulunan fişek bitmiştir

Tabancanın iğnesi kırıktır

5 - Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisi Kemal´in yaptığı atış sonrasında, boş kovan dışarı çıkmamış ve sonraki atışı gerçekleştirememiştir. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Tırnak yayı arızalı olabilir

Çıkarıcı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir

Yiv ve setler aşınmış olabilir

Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamış olabilir

Tırnak kırık olabilir

6 - Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır

İlk dolduruşun atıcı tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın kendiliğinden yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır

İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların mekanizma tarafından yapıldığı silahlardır

Her dolduruşun kullanıcı tarafından yapıldığı silahlardır

Toplu tabancalardır

7 - Atış yapmakta olan ÖGG Metin’in kullanmış olduğu silahının namlu içerisinde bulunan yiv ve setleri aşınmış ise aşağıda belirtilen durumlardan hangisi söylenemez?

Fişek hedefe daha hızlı gider ve delici gücü artar

Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur

Çekirdek normalden daha kısa mesafede havada takla atmaya başlar

Atış menzili kısalır

Dönme hızı yavaşladığından fişeğin namludan çıkış hızı azalır

8 - ÖGG Erkan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır, dolduruş yaparak tetiğe basar, horoz düşmesine rağmen silah ateş almaz. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Gez kırık olabilir

Gez kırık olabilir

Çıkarıcı kırık olabilir

Yerine getiren yay bozuk olabilir

Tırnak kırık olabilir

9 - Aşağıdakilerden hangisi sürgü (kapak takımı) üzerinde yer almaz?

Kovan atma boşluğu

Tırnak

Şarjör kilidi

Gez

Arpacık

10 - Şarjör gövdesi içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne isim verilir?

Şarjör

Namlu

Fişek yatağı

Gerdel

Fişek tablası

11 - Ateşleme sistemleri silahların çalışma yöntemine göre gruplara ayrılır. Toplu tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Horozun ucundaki sivri kısmın direk fişek kapsülüne darbesiyle ateşleme gerçekleşir. Bu ateşleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Horozlu sistem

Horoz ve iğneli sistem

İğneli sistem

Yaylı sistem

Darbeli sistem

12 - 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin 91/1779 sayılı Yönetmeliğe göre silah bulundurma ruhsatları ne şekilde verilir?

Evde ve bahçede

Mesken ve işyerinde

Evde ve arabada

İşyerinde ve arabada

Banka kasalarında

13 - İğnenin fişek kapsülüne darbe yaparak ateşlemeyi gerçekleştirdiği ve atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………., atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de ………. denir. Boşluk bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Fişek Yatağı-Namlu

Namlu-Hazne

Rampa-Fişek Yatağı

Hazne-Şarjör

Fişek Yatağı-Hazne

14 - Şarjör ve fişek yatağı görevini yapan silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan, fişek kapasitesi genellikle 5 ile 10 arasında olan dezavantajları ise emniyet sistemi bulunmayan tabanca grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Tek atışlı tabancalar

Yarı otomatik tabancalar

Toplu tabancalar

Tam otomatik tabancalar

Makinalı tabancalar

15 - Tabanca üzerinde bulunan sürgü tutucu pimin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

İğnenin fişek dip tablasına vurmasıyla ateşlemenin gerçekleşmesini sağlar

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar

Silahı emniyet konumuna almakta kullanılır

Basınç etkisiyle geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar

Tetikten aldığı hareketi horoza iletir

16 - Aşağıdakilerden hangisi silah kabzası doğru kavrama tekniğidir?

Silah kabzası olabildiğince sıkılarak avuç içine yerleştirilmelidir

El başparmağı kabzaya baskı yapmalıdır

Doğru kabza kavramak için kabza kavrayacak el ‘V ‘ şekline getirilir

Silah kabzası kavranması için başparmak haricindeki diğer dört parmak sıkılarak bastırılır

Başparmak kabzaya bastırılır, diğer dört parmak ise serbest bırakılır,

17 - Tabancalarda bulunan kabza emniyeti nedir?

Kabza kapaklarının ön tarafında bulunan şarjör tutma kilitlerinin kapalı olmasıyla ateşlememenin yapılamaması

Tetiğin üzerinde bulunan parçaya parmağın baskı yapması ile ateşlemenin yapılması

Kabza içerisine şarjör takılmadan ateşlemenin yapılamaması

Sürgü veya gövde üzerinde bulunan mandalı kapalı olmasıyla ateşlememenin yapılamaması

Atış esnasında el ayasının kabza gerisinde bulunan parçaya baskı yapmasıyla tetik mekanizmasının aktif hale gelmesi ve ateşlemenin yapılması

18 - Bir tabancada ateşleme tertibatının genel görevi nedir?

İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar

Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar

Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler

Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller

Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

19 - Aşağıdaki yerlerin hangisinde ateşli silahlar taşınabilir?

Mahkeme salonu

Alışveriş merkezleri (AVM)

Akıl hastaneleri

Cezaevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Binaları

20 - Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Kovan

Kapsül

Barut

Manivela

Çekirdek

21 - Poligonda atış yapan ve temel atış tekniklerini bilen ÖGG Metin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür

Atış esnasında nefesini ayarlar

Göz -gez -arpacık prensibiyle nişan alır

Nişan aldıktan sonra tetiği ezerek yavaşça düşürür

Duruş pozisyonunu en uygun şekilde alır

22 - Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Namlu

Hazne

Gövde

Sürgü (kapak takımı)

Kabza

23 - Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından değildir?

Yakıcı

Ezici

Zehirleyici

Bayıltıcı

Göz yaşartıcı

24 - Fişek çekirdeğinin namlu içerisinde kendi etrafında bir tur dönüşü sonunda aldığı mesafeye ne ad verilir?

Rampa

Rayyür

Hatve

Sürgü

Azami menzil

25 - Ateşli silahların karanlıkta dahi dolu olup olmadığını anlaşılmasını sağlayan sürgünün sağ yan tarafında bulunan emniyet tertibatına ne ad verilir?

Horoz emniyeti

Emniyet mandalı

Kabza emniyeti

İğne emniyet sistemi

İkaz pimi emniyeti